AminetAminet
Search:
84542 packages online
About
Recent
Browse
Search
Upload
Setup
Services

comm/tcp/AmFTP_CAT.lha

Mirror:Random
Showing:ppc-amigaosgeneric
No screenshot available
Short:AmFTP 1.90 Catalonian locale
Author:Forkens (subi at telefonica.net)
Uploader:Forkens (subi telefonica net)
Type:comm/tcp
Version:1.0
Architecture:generic
Date:2003-06-17
Download:http://aminet.net/comm/tcp/AmFTP_CAT.lha - View contents
Readme:http://aminet.net/comm/tcp/AmFTP_CAT.readme
Downloads:8569

CATALÁ*
~~~~~~
Traducció al català per al que es encara, en la meva opinió el millor
client de FTP per Amiga, sense els problemes que presenta la pobra
traducció oficial. Tingue amb compte, que les dreceres de teclat continuen
oferint un problema, ja que l'autor va decidir forçar unes dreceres concretes
per alguna raó absurda, el que inclou també ldes dreceres generades
automàticament
en la finestra de preferències per a coses que no reaccionen amb el teclat, com
poden
ser els selectors de colors. Ho sento, pero molt al meu pesar no es pot res al
respecte.ESPAÑOL
~~~~~~~
Traducción al catalán para el que es todavía en mi opinión el
mejor cliente de FTP para Amiga, sin los problemas que presenta la
pobre traducción oficial. Téngase en cuenta, sin embargo, que los
atajos de teclado siguen siendo un problema puesto que el autor
decidió forzar unos atajos concretos por alguna absurda razón, lo
cual incluye también los atajos generados automáticamente en la
ventana de preferencias para cosas que no reaccionan al teclado,
como los selectores de colores. Lo lamento, pero muy a mi pesar no
puedo hacer nada al respecto.ENGLISH
~~~~~~~
Catalonian locale for the (IMHO) still best Amiga FTP client to date,
without the problems found in the poor official translation. Note,
however, that the keyboard shortcuts are still a nuisance because
the author forced a fixed set of shortcuts for some obscure reason.
This also includes shortcuts auto-generated in the prefs window for
gadgets that do not react to the keyboard, like color selectors.
I can't do anything about that, sorry.
History
~~~~~~~

2.1 (2.6.2003)

- Removed the illegal newline in MSG_FTP_LOOKUPERROR which kept
 scrambling the log output whenever this string was displayed
- Fixed typo in MSG_SH_PW_BEGINPORT and made loads of cosmetic
 changes
- First Aminet release

2.0 (6.11.2002)

- Internal version, limited distribution


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
AmFTP is ©1995-1996 by Mathias Mischler. All Rights Reserved.


* Traducció al català de text escrit per David Rey, l'autor d'aquest
'readme'.


Contents of comm/tcp/AmFTP_CAT.lha
 PERMSSN  UID GID  PACKED  SIZE RATIO   CRC    STAMP     NAME
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
[generic]         6248  15232 41.0% -lh5- 5c28 Jun 16 2003 AmFTP.catalog
[generic]         1197  2277 52.6% -lh5- 2cff Jun 16 2003 AmFTP_CAT.readme
---------- ----------- ------- ------- ------ ---------- ------------ -------------
 Total     2 files  7445  17509 42.5%      Jun 17 2003

Aminet © 1992-2024 Urban Müller and the Aminet team. Aminet contact address: <aminetaminet net>